Woningbouw

Rapport onderzoek woonbehoefte en woningbouwbeleid 
Bureau Companen heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan woningen in ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal.
Het groter of kleiner worden van het dorp heeft gevolgen voor het leven in het dorp. Wat gebeurt er met de school, de kerk en de sportverenigingen? Het bureau heeft ook daar naar gekeken. Je kunt het allemaal lezen in het rapport van het onderzoek. Download het rapport op: www.houten.nl/woningbehoefte.
Hoeveel en welk soort woningen zijn er nodig om een school in het dorp te houden? Hoe voorkomen we dat in het dorp nog alleen maar ouderen wonen? Het zijn vragen die in het onderzoek aan bod komen.

Betrokkenheid Stichting
Door de steeds kleiner wordende huishoudens, wordt de behoefte aan woningen evenredig veel groter. Een ontwikkeling die niet aan Tull en ’t Waal voorbijgaat. Als Stichting willen we daarom een klankbordgroep zijn naar de gemeente. Inspelen op een dergelijke behoefte houdt immers sterk verband met de leefbaarheid waar wij voor staan en over waken. De Stichting volgt actief de ontwikkelingen en initiatieven vanuit de gemeente rondom woningbouw.