Media en andere contacten

Facebookpagina Tull en ‘t Waal helpt elkaar
Deze pagina is voor algemene meldingen en vragen. Dus als u een konijn wilt of er juist een kwijt wilt, is dit het aangewezen medium 😊. Er zijn ca. 335 leden. https://www.facebook.com/groups/2088029158081552

Buurtwhatsapp op het gebied van veiligheid.
De beheerder is Ilse van Rinsum, Waalseweg 37 Tull en ’t Waal. Tel. 0655193488.
U kunt zich opgeven voor deze appgroep www.veilighouten.nl/aanmelden. Let wel: deze appgroep is uitsluitend bestemd voor veiligheidsmeldingen in Tull en ’t Waal. Als u uw konijn kwijt bent, is dat sneu, maar daar is deze appgroep niet voor.

Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten
Dit is een wekelijks digitaal nieuwsbulletin. U kunt zich opgeven via www.schalkwijkseberichten.nl

Nieuwjaarsreceptie
J
aarlijks wordt in ’t Gebouw in de eerste week van januari een nieuwjaarsreceptie gehouden voor de inwoners van Tull en ’t Waal. De organisatie hiervan is in handen van de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal en het Bestuur van ’t Gebouw. Een goed moment om uw mededorpsbewoners te ontmoeten.

AED
Elke dag overlijden 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Jong, oud, man, vrouw, het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. Daarom zet Veilig Houten Buurtpreventie zich in om van onze gemeente een HART veilige zone te maken. Zo kunnen meer levens worden gered.
Wat is een AED? Dit staat voor Automatische Externe Defibrillator of hartstarter. Het is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Wanneer de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het verstoorde hartritme doen stoppen.
In Tull en ’t Waal zijn 7 plekken waar een AED hangt. Bent u gediplomeerd hulpverlener en geregistreerd bij “hartslag.nu”,  dan krijgt u automatisch bericht waar een AED hangt bij u in de buurt. Voor de Kerkebogerd is de dichtstbijzijnde plek aan de buitenzijde van ’t Gebouw.

In ’t Gebouw worden ook beginners- en vervolgcursussen gegeven om als hulpverlener te kunnen functioneren. Kijk op www.veilighouten.nl  voor andere locaties van de AED in Tull en ’t Waal. Meer informatie hierover via Wilbert van Schaik, Waalseweg 83a Tull en ’ t Waal. Tel. 0653731352