Ned. Hervormde Kerk

Over het kerkgebouw van de Hervormde gemeente te Tull en ’t Waal en Honswijk ( op het eiland van Schalkwijk) is niet zoveel bekend. Vermoedelijk werd hij in de 1e helft van de 14e eeuw opgericht als dochterkerk van Tull. De oudste vermelding van een parochie ’t Waal dateert uit 1348. Uit de eerste eeuwen zijn over de kerk zelf geen gegevens overgeleverd. Pas in de 17e eeuw duikt hij weer in de bronnen op. In 1580 ging de kerk conform het decreet van de Utrechtse Staten over in handen van de hervormden. De visitatiecommissie die ’t Waal in 1593 bezocht, stelde vast dat de kerk in slechte staat van onderhoud verkeerde en dringend gerepareerd moest worden.

Ook in de jaren 1778-1779 werd de kerk ingrijpend verbouwd. Het schip van de kerk werd grotendeels vernieuwd en onder een nieuwe kap gebracht. Ook het oude koor werd gesloopt. In 1927 werd het restant van het oude koor gesloopt. Hiervoor in de plaats kwam de huidige, driezijdige gesloten consistorie, waarvan de kap op gelijke hoogte met die van het schip werd gebracht. Sinds 1982 staat het kerkgebouw op de lijst voor de Monumentenzorg.

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst, in het pittoreske kerkje aan de Waalseweg 71 in Tull en ’t Waal. Het is een kleine gemeente, gemiddeld 50 mensen bezoeken de diensten.