Opbouw proefterp in noordelijke uiterwaarde Lek

 

Aan de Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal

Bij deze brengen wij u op de hoogte van onze activiteiten. Onderstaande informatie zal ook middels een brief worden verzonden naar naastgelegen omwonenden aan de Lekdijk Oost.

In navolging van onze brief van 12 februari jl., informeren we u hierbij verder over de voorbereidingen voor de opbouw van de proefterp die wordt geplaatst in de noordelijke uiterwaarde van de Lek.

Eerder zijn de bosschages op deze plek al verwijderd en afgelopen weekend (in de nacht van zondag 21 op maandag 22 april) is het hekwerk aangebracht bij de in-/uitgang van het werkterrein. Via deze in-/uitgang voeren we in de komende 2 weken materialen aan, zoals hekwerk, een schaftkeet en stalen rijplaten. Op een later moment wordt deze in-/uitgang ook gebruikt voor het aanvoeren van het zand voor de proefterp. Ter plaatse van de in-/uitgang geldt vanuit veiligheidsoogpunt een snelheidsbeperking van 30 km/u, dit wordt aangegeven met borden.

Opbouw proefterp van mei t/m september
In de loop van de maand mei start het aanbrengen van het zand voor de proefterp. De terp wordt in lagen opgebouwd, één keer per ca. 2 à 3 weken brengen we een nieuwe laag aan. In totaal gaat het om ca. 32.000 kuub zand. Naar verwachting is het aanvoeren van het zand in september dit jaar klaar.

Tijdens het aanbrengen van het zand en in de periode erna monitoren we hoe de ondergrond zich gedraagt, zoals hoe snel de bodem inklinkt en hoeveel zand er nodig is. Met deze informatie kunnen we het ontwerp en de bouwmethode voor de verbreding van de A27 en de bouw van de nieuwe bruggen verder uitwerken.

Route bouwverkeer
De zandwagens rijden de volgende route:
A27- afrit 28 Nieuwegein – Defensiedok – Kazernedijk – Achterweg – Lekdijk-Oost.

Mochten er zaken onduidelijk zijn dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
André Hoogerwerf, Omgevingscoördinator / Vergunningenmanager
M.+31 6 257 098 57   E.  andre.hoogerwerf@degroenewaarden.nl
A27HHN De Groene Waarden(BESIX/Mobilis/Mourik/Van Gelder)