Mobiliteit

Algemeen
Mobiliteit is het verplaatsen van personen, goederen en berichten in een gebied. Voorbeelden zijn transport, forensisme, reizen, privé bezoeken en bezoeken van recreatieve aard. Bepaalde verplaatsingen zoals woon- werkverkeer en transport voor  distributie van goederen voor ondernemingen zijn essentieel voor de samenleving. Helaas doen ze tegelijkertijd een groot beroep op de bestaande en toekomstige infrastructuur.

Betrokkenheid Stichting
Door de snelgroeiende behoefte aan recreatie en de plannen van de Gemeente om dit te faciliteren en uit te breiden, wordt de belasting van de bestaande infrastructuur steeds groter. Wij doen voorstellen bij de Gemeente Houten m.b.t. het voorliggende mobiliteitsplan die ten goede komen aan Tull en ‘ t Waal.
Met een zekere regelmaat heeft het bestuur overleg met de politiek en/of ambtenaren van de Gemeente Houten. Het betreft een complex probleem. Wij hebben uitgebreid meegepraat tijdens speciaal daartoe belegde sessies om tot een goed mobiliteitsplan te komen voor Tull en ‘t Waal. De Waalseweg is en blijft alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Dit betekent dat vanwege de toenemende recreatie de komende jaren de druk op de Lekdijk groter wordt.

Voorbeelden van voorstellen van de Stichting

  • Een soort rondweg met “inprikkers” naar de bestemming in de wijk, zoals dat in Houten jaren geleden met succes is ingevoerd. Een zgn. “knip”, bij Fort Honswijk en bij de entree van de Lekdijk bij de Beatrixsluis kan al bijdragen aan een acceptabele oplossing.
  • Wij zijn voorstander van het opnemen van de Kanaaldijk Zuid voor doorgaand verkeer, waardoor de Lekdijk voor doorgaand verkeer kan worden afgesloten.
  • Wij zijn niet voor verbreding van de Lekdijk, tenzij deze nadrukkelijk samengaat met duidelijke en significante verkeersremmende maatregelen. Langzaam verkeer heeft voorrang t.o.v. auto’s en motoren.
  • We hebben voorgesteld om de dijk als proef in de weekeinden af te sluiten voor motoren.
  • Met de ontwikkeling van Fort Honswijk tot een hotspot in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, worden er gedurende het hele jaar recreatieve activiteiten ontwikkeld. Voor een bezoek aan het fort kan gedacht worden aan een bus of een boot.

Hoe dan ook, de snelheid van het verkeer moet worden teruggebracht om de overlast voor de aanwonenden en wandelaars en fietsers op de dijk tot een veilig niveau terug te brengen. De Stichting komt op voor de belangen van het hele dorp en niet alleen voor bepaalde straten of routes. Persoonlijk belang mag nooit prevaleren en wordt door de Stichting niet gehonoreerd.