Hoogstamboomgaard

De Oude Bogerd

In Tull en ‘t Waal ligt tussen de Waalseweg en de Lekdijk een oude hoogstamboomgaard. Deze is eigendom van het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, die het beheer en onderhoud heeft uitbesteed aan Staatsbosbeheer. De fruitbomen werden echter jarenlang niet onderhouden en waren volledig overwoekerd door bramenstruiken. De Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal heeft het initiatief genomen hieraan wat te doen, gesteund door veel dorpsbewoners die zich vrijwillig inzetten om dit waardevolle natuurmonument te behouden.

Met toestemming van de betrokken instanties heeft de Stichting samen met de vrijwilligers de hoogstamboomgaard “geadopteerd”. In februari 2023 is begonnen met het ruimen van de bramen die de bomen overwoekerden en verstikten. Om de vogels rust te geven, wordt er niet gewerkt tijdens het broedseizoen.

De groep werkt vanuit een plan van aanpak dat is opgesteld door de landschaps-coördinator van de Gemeente Houten. De aanplant van nieuwe fruitbomen op twee van de drie percelen, maakt o.a. deel uit van het plan.

Hieronder een luchtfoto met de nummers van de drie percelen die deel uitmaken van het onderhoudsplan.

Tweemaal per maand op zaterdagochtend verzamelen gemiddeld 10 tot 15 vrijwilligers zich om samen te werken en uiteraard ook om met elkaar koffie te drinken en bij te praten. De groep bestaat uit alle leeftijden van jong tot oud. Dit project is op veel vlakken een aanwinst en verrijking voor het dorp!

Hieronder foto’s van het werk, de vrijwilligers in actie en de resultaten.