Dijkverbetering

Over de dijkversterking

De Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis moet worden versterkt over een lengte van 11km. Daarmee wordt de dijk klaar voor de toekomst. Het project loopt van 2019 tot 2026 en maakt deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert bewonersavonden over het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Het waterschap hoort graag wat voor u belangrijk is en hoe u betrokken wilt worden bij het project.

Betrokkenheid Stichting
Hoewel dit in feite niet direct iets de versterking van de Lekdijk, een mogelijk fietspad of wandelpad te maken heeft, is het Waterschap voortdurend in overleg met partijen om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Eiland van Schalkwijk en met name van de recreatieve hotspot Tull en ’t Waal te vergroten. Onder Mobiliteit wordt dit probleem en onze voorstellen daarbij, aangekaart.

De feitelijke dijkverzwaring/-verbetering is een nationaal project en moet de Lekdijk weer bestendig maken voor vele toekomstige decennia. De hele Lekdijk en dus ook het stuk in Tull en ’t Waal vormt een belangrijk onderdeel om Nederland veilig en droog te houden bij extreem hoog water. Mocht de dijk het ooit begeven, dan vormt dit een direct gevaar voor o.a. Amsterdam. Invloed uitoefenen of er wel of niet moet worden verbeterd, is zinloos.  Alleen daar waar het gaat om de “meekoppelkansen” doen wij voortdurend ons zegje.

Nieuwsbrief Stichtse Rijnlanden

Hoe ziet de planning eruit? – HDSR

Persbericht Aanleg proefvakken nieuwe weginrichting Lekdijk start op 18 juli 2022