Lek&Dijk

 

Algemeen
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ook wel HDSR of “het waterschap” genoemd, werkt aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland.
De waterschappen vormen in Nederland de oudste bestuurslaag. Hier geldt de oude wetmatigheid “vaders wil is wet”. Met andere woorden: moet er iets in ons land gebeuren om ons te vrijwaren voor gevaarlijk hoog water, dan zijn er weinig mogelijkheden om besluiten van het waterschap tegen te houden.

Betrokkenheid Stichting
Dat de Lekdijk toekomstbestendig moet worden gemaakt, is duidelijk; daarover is geen discussie mogelijk. Wel zijn er tal van bestuurlijke instanties die graag willen meedenken, want als de dijk toch op de schop moet, kan hij ook voor andere doeleinden geschikt worden gemaakt. We spreken dan over “meekoppelkansen”. Partijen die serieus meepraten, zijn o.a.

  • de (diverse) Gemeente(s)
  • de fietsersbond
  • Rijkswaterstaat
  • het Recreatieschap
  • de ANWB

Deze instanties bepalen uiteindelijk hoe een en ander een definitieve vorm krijgt, terwijl de bewoners slechts worden “gehoord”. De Stichting dringt erop aan om als serieuze gesprekspartner met de eerdergenoemde partners aan tafel te zitten en zo serieus mee te kunnen beslissen over hoe “ons” dorp er in de toekomst uit komt te zien. Onze uitgangspunten zijn te lezen in onze visie t.a.v. Mobiliteit en Recreatieve ontwikkeling op deze website.

Poster HDSR Water & Klimaat | Romy van Esseveld