Sympathisant worden

Inschrijving als lid/sympathisant

Wat is een sympathisant?
Een sympathisant is een aanhanger, iemand die steun geeft aan een idee of beweging.
Als sympathisant van een stichting ben je ondersteuner, medestander van de doelstellingen waarvoor de stichting aan het werk is.

Heeft een sympathisant bepaalde taken?
Dit mag of kan, maar hoeft niet per se. Hij of zij kan ideeën opperen, hulp bieden tijdens bijeenkomsten, aanwezig zijn op vergaderingen, onderzoek doen op internet, voordrachten houden over een onderwerp dat voor de stichting van belang is en waar hij/zij veel over weet, andere sympathisanten werven etc.

Als je onze doelstellingen, ons werk en initiatieven belangrijk vindt en deze zou willen ondersteunen, kun je je bij ons aansluiten als sympathisant. Samen zijn we immers sterker! Het lidmaatschap is gratis. En mogelijk is er iets dat je graag voor de Stichting zou willen doen. Dat kun je dan per mail aan ons voorstellen:

Persoonlijke gegevens worden NIET verstrekt aan derden. Deze kunnen enkel worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven door het bestuur van de Stichting en voor een reactie op eventuele input van de bewoners. Zowel onze nieuwsbrieven als de reactie op input van bewoners vinden plaats per e-mail. In uitzonderlijke gevallen kan de nieuwsbrief op papier worden bezorgd.

Wil je als sympathisant/lid van de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal ook onze nieuwsbrieven ontvangen, dan kun je je daarvoor hier inschrijven