Burendag 28 september 2024


Beste inwoners van Houten en de buitengebieden,

Om ontmoetingen van inwoners in hun straat te stimuleren, willen we inwoners in Houten ondersteunen om een leuke burendag activiteit te organiseren op zaterdag 28 september. Nu is het al de tijd om daar plannen voor te maken. Op 28 mei in de avond is hiervoor een inspiratiebijeenkomst. (zie bijlage).

Zouden jullie deze uitnodiging in jullie netwerk willen verspreiden? Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet, Chantal Bos
Beleidsadviseur (Gezondheid, mantelzorg en inwonersinitiatieven)
(030) 63 92 611 –  www.houten.nl

BIJLAGE – Flyer burendag